- کلان نیوز
آیا وقفه ایران در قبول تعهدات پاریس در دولت سیزدهم پایان می‌یابد؟ 11 مرداد 1400

آیا وقفه ایران در قبول تعهدات پاریس در دولت سیزدهم پایان می‌یابد؟

‌مهر_ گروه جامعه: قرعه تصمیم‌گیری درباره آینده توافق نامه پاریس هم همچون ادامه مذاکرات وین برعهده مجلس یازدهم و دولت سیزدهم افتاده است. توافقی که شاید در نگاه نخست جنبه محیط زیستی داشته باشد، اما به دلیل تعیین محدودیت و کنترل مصارف انرژی بر اقتصاد کشورمان تأثیرگذار خواهد بود. مسأله‌ای که باعث ایجاد یک مکث […]