دکتر سید محمد کاظم رشته احمدی زنجبیل که گیاهی زرد و دارای طبع گرم است؛ یکی از مواد غذایی پرکاربرد نیز محسوب می‌شود که بیشتر مواقع مورداستفاده اقوام شرق قرار می‌گیرد و از ریشه آن به صورت خشک شده و یا به صورت پودر و نیز به عنوان نوعی ادویه در غذاهای مختلف و برخی نوشیدنی‌ها استفاده می‌شود.
فواید زنجبیل در کل، بزاق انسان را تحریک و به تولید صفرا کمک می‌کند و از سوی دیگر اثر مثبتی بر روی آنزیم‌هایی به نام «لیپاز پانکراس» و «تریپسین» برجای می‌گذارد و باعث پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری‌هایی مانند «سرطان کولون» و یبوست می‌شود.