یک تکنیک عالی برای پولدار شدن با یک میلیون اینه که سعی کنید پولی که دارید را دو برابر کنید اما چطوری؟ به این شکل که سعی کنید با پولتان چیز هایی بخرید و بفروشید که ۱ میلیون تان شود ۲ میلیون پس با ما همراه باشید.

قیمت برنج ایرانی

زمانی که صحبت از اقسام دانه هاییک شکل و اندازه و خوش طعمی می شود، نام برنج ایرانی درجه یک شمال اصل وارد میدان شده و در واقع قیمت برنج ایرانی ارزان آن نیز در سطح عمده ای در بازار صورت خواهد گرفت و همچنین برنج می تواند تمام تحریکهای برخاسته از ترشحات اسید معده را از بینبرده و در نتیجه زخم معده نیز درمان شود.

قیمت زعفران نگین

همانطور که می دانیدیکی از چاشنیها و ادویه ها که خواص بسیاری دارد زعفران نگین می باشد که  ویژیگیهایی دارد که شامل: خوش رنگ و شکل خوبی دارد، تکه های چسبیده در آنها وجود ندارد، سه شاخه کلاله از هم جدا می باشد و انتهای این کلاله ها سفید نیست و همچنین دارای فرخوردگی نمی باشد که با قیمت زعفران نگین مناسب خرید و فروش می شود.

خواص زعفران

یکی از محصولات پر طرفدار بین ایرانیان زعفران کیلویی اصل یا زعفران جعبه ای است که خواص زعفران بسیار آن برای تمام دنیا آشکار شده و همه طالب دریافت این محصول ناب و کم یاب هستند و خوشبختانه کشور ما یکی از تولید کنندگان بزرگ زعفران در دنیا است و در کشور خودمان هم به شدت توزیع شده و در دسترس همگان است که کاهش اضطراب و درمان افسردگی و انرژی افزایی چند نمونه از خواص زعفران و چوب دارچین اصل هستند.