به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در ادامه برگزاری جلسات تخصصی فنی با رشته های اعزامی به بازی های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲، جلسات رشته های ورزشی بسکتبال باویلچر و پاراشنا (فدراسیون جانبازان ومعلولین) رشته های فوتبال نابینایان، گلبال(آقایان – بانوان) جودو و پاراشنا (فدراسیون نابینایان وکم بینایان) رشته پاراتیراندازی باکمان، رشته پاراتنیس روی میز و پاراتکواندو با حضور روسا، دبیر ، انجمن و سرمربیان تیم های ملی برگزارشد.
دکتر سعید سلگی مدیر فنی کمیته ملی پارالمپیک درخصوص این جلسات گفت: در جلسات برگزار شده مطابق با دستور جلسات در خصوص آخرین وضعیت شانس مدال ورزشکاران، بررسی نقاط قوت وضعف رشته های ورزشی در برگزاری اردوها، بررسی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز رشته های ورزشی و همچنین بررسی عوامل موثر بر بهبود روند آماده سازی تیم های ملی در راستای افزایش کمی و کیفی شانس مدال ورزشکاران در بازی های پاراآسیایی هانگژو بحث وبررسی موارد به همراه پیشنهادات مربوطه مطرح شد.
وی افزود: همچنین در پایان این جلسات مقرر شد با همکاری وتلاش فدراسیون های ورزشی و حمایت کمیته ملی پارالمپیک شرایط،امکانات و روند برگزاری اردوها تا زمان اعزام به بازی های پاراآسیایی به نحو مطلوب اجرا شده و ضمن تمرکز بر کسب مدال طلا، ورزشکاران با اولویت مدالی نقره نزدیک به طلا نیز مورد حمایت ویژه قرارگیرند.