به گزارش مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، نظر به محدودیتی که در نحوه ی زدن سرویس برای بازیکنان راست دست وجود دارد، و این بازیکنان الزامأ باید در سمت راست میز برای زدن سرویس اقدام کنند، فدراسیون تنیس روی میز ایران پیشنهاد داده است که بازیکنان راست دست بتوانند از سمت چپ میز پینگ پنگ اقدام به زدن سرویس نمایند.

باتوجه به اینکه در سایر رشته های راکتی مانند تنیس و بدمینتون، بازیکنان از هر دو سمت زمین مسابقه قادر به زدن سرویس هستند انتظار می رود فدراسیون جهانی تنیس روی میز با پیشنهاد فدراسیون تنیس روی میز ایران (که به صورت کلیپ تصویری به فدراسیون جهانی ارسال شده) برای تغییر قانون موافقت نماید.

تصمیم گیری در مورد تغییر این قانون، در جلسه AGM ، با رأی گیری کشورهای عضو فدراسیون جهانی انجام میپذیرد.