به گزارش مهر، بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی و با نظر کادر فنی و با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری رقابت‌های جهانی نروژ، مسابقات انتخابی درون اردویی اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد به منظور حضور در رقابت‌های جهانی نروژ روز جمعه ۵ شهریورماه در محل خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار می‌شود.

برنامه برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:

زمان برگزاری: ۵ شهریورماه ۱۴۰۰
وزن کشی: ۸ الی ۸:۳۰ صبح (تمامی اوزان با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن)
آغاز مسابقات: ۱۱ صبح

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی- محمدصادق فیروزپور
۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور- محمدجواد ابراهیمی
۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی – مجتبی گلیج

با نظر کادر فنی مسابقات اوزان ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم به شرح زیر برگزار می‌شود:

با توجه به انصراف علیرضا کریمی در وزن ۹۲ کیلوگرم در صورت کسب پیروزی قاسم پور مقابل محمدجواد ابراهیمی، وی ملی پوش مسابقات جهانی نروژ خواهد بود، اما در صورتیکه ابراهیمی مبارزه نخست را به نفع خود تمام کند، هر کشتی گیری که موفق به کسب دو پیرزی از سه مسابقه شود، ملی پوش خواهد بود.

دلیل این موضوع، برتری کارنامه قاسم پور نسبت به تمامی مدعیان وزن ۹۲ کیلوگرم است که شامل دو عنوان نخست در رقابت‌های انتخابی تیم ملی و قهرمانی آسیا است.

طبق تشخیص کادر فنی مبنی بر کارنامه برتر علی شعبانی نسبت به تمامی مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم که شامل کسب عناوین نخست انتخابی تیم ملی (در حضور تمامی مدعیان از جمله گلیج، محمدیان و …)، قهرمانی آسیا و نایب قهرمانی در جام زیلکوفسکی است، رقابت درون اردویی در این وزن، همانند وزن ۹۲ کیلورم برگزار خواهد شد.

بدین ترتیب در صورت پیروزی شعبانی در دیدار نخست، این کشتی گیر ملی پوش خواهد شد. اما در صورتیکه گلیج به برتری دست یابد، هر کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه شود، ملی پوش این وزن خواهد شد.