به گزارش مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با هیاتی لبنانی به ریاست طلال ارسلان رئیس حزب دموکراتیک لبنان که شامل شخصیت های دینی و سیاسی و حزبی و فعالان اقتصادی و اجتماعی لبنان است، دیدار کرد.

در این دیدار، بشار اسد گفت: اعضای هیئت و رهبران تشکیل دهنده آن نماینده چهره واقعی لبنان و اکثریت لبنانی ها هستند که به ضرورت و اهمیت رابطه با سوریه اعتقاد دارند و به آن وفادار بوده و در طول سالهای جنگ حامی آن بوده اند.

وی تاکید کرد: روابط بین دو کشور نباید تحت تأثیر تغییرات و شرایط قرار گیرد، بلکه باید برای تقویت آنها تلاش کرد. سوریه در کنار مردم لبنان خواهد ماند و در سطوح مختلف از آنها حمایت می کند.

رئیس جمهوری سوریه در ادامه گفت: رهبرانی که دیدگاه درست و شفاف دارند می توانند که از طریق روابط متقابل با مردم آنها را به هدف درست و ثبات برسانند به ویژه با توجه به تحرکاتی که در منطقه برای از بین بردن زیرساختهای اجتماعی و ملی وجود دارد.

طلال ارسلان هم در این دیدار تاکید کرد: سوریه به همه دنیا درس عدم کرنش در برابر استکبار جهانی را داد. رنج های لبنانی ها و سوری ها به علت استعمار جدیدی است که به دنبال پایمال کردن حقوق و کرامت ملتهاست.

وی افزود: هر آنکه با سوریه دشمن است با لبنان دشمن است. قطع ارتباط میان سوریه و لبنان به مثابه خنجری به لبنان و توطئه علیه سوریه است.

شیخ نصرالدین الغریب شیخ طائفه موحدین دروز لبنان هم در این دیدار گفت: این هیات به سوریه آمده تا به رئیس جمهور و ملت سوریه به خاطر پیروزی هایی که علیه تروریسم به دست آورده اند تبریک بگوید. پیروزی هایی که با وجود حمایت گسترده از گروههای تروریستی به دست آمد.

وی افزود: احدی نمی تواند اراده قوی ملت سوریه را درهم بشکند. سوریه زیر بار اشغال نمی رود. طایفه موحدین به سوریه و ملت آن وفادار خواهد ماند.

وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی هم در این دیدار بر اهمیت نقش سوریه و جایگاه آن در منطقه تاکید کرد و گفت: اعراب جایگاهی میان قدرت های منطقه جز از طریق بازگشت به سوریه نخواهند یافت.

اعضای این هیات مراتب وفاداری و تشکر خود را رئیس جمهوری و ملت سوریه به خاطر ایستادن در کنار لبنان در سخت ترین شرایط اعلام کردند و روابط با سوریه را تاریخی و جغرافیایی دانستند که برخی وابستگان به خارج نمی توانند خدشه ای به آن وارد کنند.

اعضای این هیات پایداری ارتش و ملت سوریه در برابر توطئه ها و طرحهایی که هدفش ایجاد جنگ داخلی در منطقه بود را مورد تمجید قرار دادند.