به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه وشهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارتخانه در گزارشی به تشریح روند احداث ساختمان‌های عمومی و دولتی که توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی در دست احداث قرار گرفته است در ۸ ماهه دولت سیزدهم پرداخت.
بر اساس گزارش ارائه شده در ۸ ماهه دولت سیزدهم ۴ بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت بیمارستانی را شامل بیمارستان آموزشی تربیت حیدریه با ظرفیت ۲۷۳ تخت، بیمارستان جایگزین شهیدرجایی گچساران با ظرفیت ۱۴۲ تخت، بیمارستان جایگزین ۱۵ خرداد مهدی شهر با ظرفیت ۹۹ تخت و بیمارستان آموزشی جهرم با ظرفیت ۳۱۳ تخت توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی تکمیل شد.
همچنین، در طی این مدت، ۷۱ قرارداد با اعتبار ۲۴,۴۳۷,۷۱۸ میلیون ریال در زمینه احداث اماکن ورزشی، درمانی و سایر ساختمان‌های عمومی و دولتی به امضا رسید.
یادآور می‌شود، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در ساخت ساختمان‌های عمومی از جمله بیمارستان‌ها، اماکن ورزشی، فضاهای اداری، آموزشی تأمینی و تربیتی فعالیت کرده است. این سازمان از بدو تأسیس تاکنون اقدام به احداث فضاهای اداری، آموزشی، بیمارستانی، تأمینی و تربیتی، ورزشی و پروژه‌های ویژه در مساحت یک میلیون و ۵۹۹ هزار و ۹۸۴ مترمربع در سطح کشور کرده است.
همچنین این سازمان موفق شده است از بدو تأسیس تاکنون ۲۲۵ تخت بیمارستانی را با ۲۳ هزار و ۱۱۶ تخت در ۳۱ استان کشور احداث کند.
گفتنی است، احداث بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی در ایام کرونا و همچنین احداث بیمارستان در مناطق مختلف کشور از جمله مناطقی که سرانه بهداشتی و درمانی آنها پایین بوده است بخش مهم اقدامات سازمان مجری طی سالیان گذشته تاکنون به شمار می‌رود.