مسعود اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشاورزان ناحیه شمال یعنی حوزه شهرستان‌های دزفول، شوش و اندیمشک در فصل تابستان سال جاری به علت مشکلات آب از کشت محروم شدند اما این کشاورزان در انجام کشت در سایر مناطق همکاری کردند.

وی افزود: این کشاورزان امیدوار بودند که در فصل پاییز بتوانند کشت چغندرقند و کلزا را بکارند چون محصولات تخصصی آنهاست ولی با وضعیت پیش رو و تأمین نشدن آب لازم برای کشت، کشاورزان با مشکلات بسیاری مواجه شدند به‌ویژه آنکه آنها هزینه‌های هنگفتی را برای آماده‌سازی زمین و بذر و نهاده‌ها انجام داده بودند.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با بیان اینکه با شرایط پیش آمده کشاورزان این سه شهرستان (دزفول، شوش و اندیمشک) و سایر مناطق از این دو کشت (چغندرقند و کلزا) محروم می‌شوند، ادامه داد: همچنین به این کشاورزان گفته شده که امکان تأمین آب برای آنها نیست و گندم بکارند.

اسدی با تأکید بر اینکه درخواست می‌شود که هرچه سریع‌تر برای کشاورزان ناحیه شمال فکری شود، عنوان کرد: در این راستا مجوزهای لازم صادر تا کشاورزان حداقل به میزان محدود کشت چغندر و کلزا را انجام دهند به‌ویژه کشت چغندر که از هفتم تا پایان مهرماه است؛ همچنین کلزا نیز ۱۵ مهر انجام می‌شود.

وی، مسئله «تبعیض» را عامل دیگر ناراحتی کشاورزان شمال خوزستانی دانست و افزود: کشاورزان هنگامی که به سازمان ذی‌ربط برای عقد قرارداد آب مراجعه می‌کنند به علت عدم اجازه با آنها قراردادی منعقد نمی‌شود و این در حالی است که این امر در هفت‌تپه به گونه دیگری است.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان توضیح داد: مجوز برداشت آب برای هفت‌تپه در شهریورماه سال جاری ۷ متر بوده اما ۱۲ – ۱۳ متر برداشت شده است؛ همچنین هفت‌تپه در دولت قبلی مجوز برداشت آب تا ۱۰ متر داشته اما با اعمال نفوذ توانست برداشت آب را به ۱۷ متر برساند و این در حالی است که کشاورزان چون دسترسی به مقامات و قدرت ندارند نمی‌توانند چنین مجوزهایی را بگیرند ولی شرکت هفت‌تپه چون نفوذ دارد، این مجوز را می‌گیرد.

وی گفت: اگر صحبت معیشت چهار هزار کارگر است، از این طرف هم صحبت صدها هزار کشاورز در ناحیه شمال خوزستان است که از مسئولان امر درخواست می‌شود به‌طور سریع برای این مسئله چاره اندیشی کنند چون ممنوعیت کشت اجحاف به کشاورز و غیرقابل قبول است.

منبع : مهر