به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا طی امروز و فردا در شهر منامه بحرین برگزار می‌شود و نمایندگان کشورمان نیز با توجه به مراسم قرعه کشی، رقبای خود را شناختند.

بر این اساس برنامه مسابقات آزادکاران جوان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، رضا مؤمنی پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف الآنی از عراق می‌رود.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که با حضور ۸ کشتی گیر برگزار می‌شود، آرمین حبیب زاده در دور نخست با انخبات از مغولستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۹ شرکت کننده دارد، رحمان عموزاد پس از استراحت در دور اول در دور دوم با جلال اف از ازبکستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، حسین محمدآقایی در پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف بخولتانوف از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند، عرفان الهی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده کشتی میان توگویا از ژاپن و باکیتبکوف از قرقیزستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۸ نفر برگزار می‌شود، سبحان یاری در دور اول به مصاف کیم از کره جنوبی می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۹ کشتی گیر شرکت کرده اند، عارف رنجبر در دور اول به مصاف ژاکسیلیک از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که با حضور ۸ کشتی گیر برگزار می‌شود، مبین عظیمی در دور نخست با کیکوچی از ژاپن مبارزه می‌کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که با حضور ۷ کشتی گیر و در دو گروه ۴ و ۳ تیمی و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، امیرعلی آذرپیرا با نوربولات آدیل اولو از قرقیزستان و آشیش از هند کشتی می‌گیرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که با حضور ۷ کشتی گیر و در دو گروه ۴ و ۳ تیمی و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، سالار حبیبی به مصاف بکزات تاژی از قزاقستان و مدربک آبدینظر اولو از قرقیزستان می‌رود.

طبق برنامه این رقابت‌ها، مدعیاناوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم امروز شنبه و مسابقات اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم فردا یکشنبه برگزار می‌شود.

منبع : مهر