- کلان نیوز
دستگیری پرستاری که واکسن تقلبی کرونا تزریق می‌کرد 06 شهریور 1400

دستگیری پرستاری که واکسن تقلبی کرونا تزریق می‌کرد

به گزارش مهر، سردار علیرضا لطفی در توضیح این خبر بیان داشت: به دنبال وصول اخبار مردمی مبنی بر اینکه فردی اقدام به تزریق و فروش واکسن کرونا در ازای مبلغ ۱۳ میلیون تومان کرده است، موضوع با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه جهت رسیدگی تخصصی به کاراگاهان اداره سیزدهم مبارزه با جعل پلیس […]