‌به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان بهداشت محیط شبکه در بازدیدهای نظارتی از منطقه گردشگری دربند موفق به کشف و معدوم سازی ۸۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد شدند.

در این بازدیدهای سرزده که بازرسان ضمن نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا به ارزیابی کیفی مواد غذایی در حال عرضه در رستوران‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در مسیر کوهنوردی دربند پرداختند.

در این بازدید، حدود ۸۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف (نظیر باقلا، آلوچه، لواشک) کشف و معدوم سازی شد.

همچنین کارشناسان شبکه ضمن تحویل اخطاریه به اماکن دارای نواقص بهداشتی برای رفع آنها، آموزش‌های لازم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بهداشت فردی و محیطی و بهداشت مواد غذایی را به پرسنل و متصدیان این مراکز ارائه دادند.

منبع : مهر