به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دبیری فدراسیون وزنه برداری در آستانه برگزاری انتخابات فدراسیون وزنه برداری آسیا (AWF) در تاریخ ۱۵ دی ماه اظهارداشت: «فدراسیون ایران نامزدهای خود را برای پست های نایب رییسی، عضویت در هیات اجرایی، کمیته فنی، کمیته تحقیق و مربیگری و کمیته پزشکی معرفی کرده و رایزنی ها برای کسب کرسی را ادامه خواهیم داد.»
«حسین مقامی» در خصوص وضعیت ایران در انتخابات AWF و در شرایطی که انتخابات ریاست و مجمع فدراسیون برگزار نشده، توضیح داد: «ممکن است با توجه به اینکه مدیریت فدراسیون در حال حاضر به صورت سرپرستی است، حق رای نداشته باشیم ولی نامزدها معرفی شده اند و امیدواریم که با مذاکرات انجام شده توسط فدراسیون ودیپلماسی ورزشی، کرسی های مورد نظر را به دست بیاوریم.»
به گفته مقامی، کسب کرسی های بین المللی یک موضوع ملی است و نامزدهای ما چهره های شاخص و پرافتخار المپیکی هستند که در سطح بین الملل حرف های زیادی برای گفتن دارند. ما برای پست های انتخابی AWF در انتخابات شرکت می کنیم و برای پست های انتصابی نیز رایزنی را ادامه می دهیم.