به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امدادونجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، ۵۱۰ هزار و ۸۳۸ نفر پایش و از ۵۴ هزار و ۹۹۰ نفر هم تست pcr گرفته شد.