مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با مهر در مورد جلسه این کمیسیون با حضور محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو گفت: وزیر پیشنهادی نیرو برنامه‌های خود برای جلوگیری از خاموشی برق را به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

وی، خاموشی‌های اخیر را ناشی از ناترازی در تولید و مصرف برق خواند و گفت: حدود ۱۳ هزار مگاوات در تولید و مصرف برق نا ترازی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: محرابیان اعلام کرد، برنامه اصلی‌اش برای حل این مشکل، تولید برق توسط صنایع پر مصرف برای مصرف این صنایع از یک سو و خریداری برق اضافه این صنایع از سوی دولت و تزریق به شبکه برق خانگی است.

نخعی درباره سایر راهکارهای محرابیان برای حل مشکل برق در کشور ادامه داد: تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، تمرکز بر سوخت‌های تجدیدپذیر از راهکارهای وی برای تولید برق بود، در ادامه محرابیان مدیریت مصرف سوخت را از برنامه‌های مهم‌اش برای تولید برق خواند و گفت که «از این طریق حدود ۴۰ هزار مگاوات میزان برق تولیدی کشور افزایش خواهد یافت».

وی درباره برنامه‌های محرابیان برای مدیریت آب کشور گفت: محرابیان برنامه‌هایی برای مدیریت مصرف آب و مدیریت آب‌های مرزی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: در ادامه محرابیان به سؤالات نمایندگان پاسخ داد. کمیسیون برنامه‌های محرابیان را مورد بررسی، تحلیل و جمع‌بندی قرار خواهد داد و در جلسه رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی وزارت نیرو ارائه خواهد کرد.