به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل استاندارد استان تهران، عباس نوری با تاکید بر منع تولید بتن آماده بدون اخذ پروانه استاندارد، اظهار کرد: سه واحد متخلف تولید بتن آماده در شهرستان رباط کریم شناسایی و خط تولید آن پلمب شد.

مدیرکل استاندارد تهران افزود: در جریان بازرسی کارشناسان استاندارد و نماینده انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی، از چند واحد تولیدی بتن آماده، خط تولید واحدهای بدون مجوز استاندارد پلمب شد.

وی با اشاره به اینکه این بازدیدها بصورت منظم و با هدف شناسایی و برخورد با متخلفین ادامه خواهد داشت، گفت: واحدهای با نام تجاری صداقت بتن، بتن سنگ و بهار بتن به دلیل تولید فرآورده مشمول استاندارد اجباری بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد، متخلف تشخیص داده و به مراجع قضائی معرفی شدند.

گفتنی است، در استان تهران ۱۳۲ واحد تولیدی بتن آماده از اداره کل استاندارد استان تهران پروانه دریافت کرده‌اند.

منبع : مهر