به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، به همت کانون خادمیاری رضوی شهرستان گناباد، هزار و پانصد غذای متبرک در روستاهای محروم این شهرستان توزیع شد.

منبع : مهر