به گزارش خبرنگار مهر، دیشب تعدادی از مردم که در پاساژ ساحل اهواز بودند، دچار علائم بی حالی و سرگیجه شدند که ۱۰ نفر از شهروندان به بیمارستان گلستان مراجعه کردند و بعد از درمان سرپایی ترخیص شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این زمینه گفت: علت بروز این علائم در شهروندان در دست بررسی است.
دکتر حبیب حی بر افزود: در پی بدحالی تعدادی از دانش آموزان در برخی مدارس نیز بیش از هفتصد نفر به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که از این تعداد فقط ۲۲ نفر تا امروز تحت نظر قرار دارند.