به گزارش مهر و به نقل از فدراسیون ورزشهای همگانی، مسابقات جام جهانی «کلیستنیکس استریت ورک اوت» هفته دوم شهریورماه سالجاری به میزبانی شهر مسکو روسیه برگزار خواهد شد.

براساس اعلام «ماریس اسلزیوس» رئیس فدراسیون جهانی استریت کلیستنیکس ورک اوت، بهادر رزاقی عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی و مسئول کمیته کلیستنیکس استریت ورک اوت فدراسیون ورزش های همگانی، مسئول هماهنگی و برگزاری مسابقات جهانی در تمامی زیر شاخه های سبک آزاد، استقامت و قدرت و … انتخاب شد.

بهادر رزاقی پیش از مسئول هماهنگی مسابقات جهانی در زیرشاخه ی سبک آزاد «Free Style» این رشته پرطرفدار ورزشی بود.