به گزارش خبرنگار مهر، امیدیه یکی از شهرهای استان خوزستان است که به علت قرار گرفتن در میان بیابان‌ها و شن زارها در چند دهه قبل در خطر از بین رفتن بود ولی انجام برخی جنگل کاری‌ها باعث شد، این شهر اکنون یکی از شهرهای بسیار مهم نفتی ایران به شمار برود که مرکزیت شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در آن قرار دارد.
در منطقه گدارچیتی شهرستان امیدیه اکنون یک جنگل دست کاشت بزرگ قرار دارد که پیش از این ماسه زار و بیابان بود ولی اکنون محل تفریح مردم شده است و به خصوص در زمان بارندگی به منطقه‌ای سرسبز و با صفا تبدیل می‌شود.
در صورتی که در این منطقه جنگل کاری و درختکاری صورت نمی‌گرفت، شن‌های موجود در این منطقه روستاهای اطراف را در خود می‌بلعید ولی اکنون این منطقه به جنگل زیبا تبدیل شده است.