بهرام علی ظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تلف شدن کوشکی یوز پلنگ آسیایی که زمانی نر غالب منطقه توران شاهرود در این گونه نادر جانوری بود خبر داد و تاکید کرد: کوشکی در سن ۱۷ سالگی و به دلیل کهولت سن امروز شنبه، تلف شد.
وی با بیان اینکه این نر در قیاس با یوزه‌ای نر بازهم به خوبی عمر کرد چرا که نهایت سنی که برای یوز متصور هستیم همین میزان تخمین زده می‌شود، افزود: این یوز که در اسارت زندگی می‌کند امروز شنبه هشتم بهمن ماه بعد از صرف صبحانه به علت کهولت سن تلف شد.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه این یوز در حالی تلف شد که به لحاظ بالینی مشکل خاصی را نشان نمی‌داد، بیان کرد: این یوز توسط فردی به نام کوشکی از دوست داران محیط زیست در هفت ماهگی تحویل سازمان محیط زیست شده بود و زمانی را در پردیسان تهران سپری کرد تا با دلبر جفت گیری کند اما مجدداً به توران شاهرود بازگشت و امروز تلف شد.