به گزارش مهر به نقل از یورونیوز، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری این نهاد بین المللی از اختصاص ۴۵ میلیون دلار کمک ضروری برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بهداشتی و درمانی افغانستان خبر داد.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای هشدار داد که داروها، تجهیزات پزشکی و سوخت در افغانستان رو به اتمام است.

مارتین گریفیتس در ادامه اضافه کرد که زنجیره های نگهداری داروها به خطر افتاده است و به کادر اصلی مراکز درمانی هیچ دستمزدی داده نمی‌شود.

وی در ادامه افزود که نتایج فروپاشی سیستم درمانی و بهداشتی افغانستان فاجعه بار خواهد بود.

این در حالیست که ۲ دهه اشغالگری نیروهای خارجی به سرکردگی تروریست های آمریکایی در افغانستان دست آوردی جز افزایش ناامنی، فقر و خشونت برای مردم این کشور به همراه نداشته است.