به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی ۶ هفته پیش در جریان رقابت های باشگاهی چین دچار پارگی آشیل شد. شدت آسیب دیدگی به حدی بود که او فرصت همراهی تیم ملی در پنجره ششم و انتخابی جام جهانی را از دست داد چراکه مجبور به جراحی شد.
حدادی طی این مدت دوران نقاهت خود را به دور از تمرین و بازی و بسکتبال سپری کرد. البته بعد از ۶ هفته شرایط او به گونه ای شده که می تواند از روی ویلچر بلند شود و راه برود.
این ملی پوش بسکتبال کماکان در چین دوران نقاهت خود را سپری می کند تا به مرور آماده بازگشت به میادین شود.