به گزارش مهر، شانزدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از ۲ تا ۱۴ شهریور ماه به میزبانی توکیو ژاپن برگزار می‌شود.

کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها با ۶۲ ورزشکار و در گروه‌های مختلف عازم ژاپن می‌شود.

گروه نخست از کاروان ایران شامل کادر سرپرستی امروز سه شنبه وارد ژاپن شد و مراحل ورود به شهر توکیو از جمله انجام تست کرونا را پشت سر گذاشت.