به گزارش مهر به نقل از شینهوا، معاون نماینده چین در سازمان ملل متحد آمریکا را بزرگترین تهدید برای صلح و ثبات در دریای چین جنوبی برشمرد.

بر اساس این گزارش، «دای بینگ» از آمریکا به دلیل ارسال کشتی های نظامی پیشرفته و ناو هواپیمابر به دریای چین جنوبی انتقاد کرد و افزود که واشنگتن به دنبال ایجاد شکاف میان کشورهای منطقه است.

وی در نشست مجازی شورای امنیت پیرامون امنیت دریایی گفت: آمریکا خودش به بزرگترین تهدید علیه صلح و ثبات در دریای جنوبی چین تبدیل شده است.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین نشست مدعی شد که تمام کشورها و نه فقط کشورهای مدعی بر سر جزایر دریای چین جنوبی باید از قوانینی که بر سر آنها برای حل مناقشه های دریای موافقت شده محافظت کنند.

این مقام آمریکایی اقدامات چین را تحریک آمیز و غیرقانونی خواند و گفت: ما شاهد تقابل خطرناک کشتی ها در دریا و اقداماتی خطرناک برای پیشبرد ادعاهای دریایی غیرقانونی بوده ایم.

بلینکن همچنین مدعی شد که واشنگتن از اقداماتی که باعث ارعاب و زورگویی به سایر کشورها شده و سدی برای دسترسی آنها به منابع دریایی می شود، نگران است.

وی افزود: درگیری در دریای چین یا در هر اقیانوس دیگری با پیامدهای جدی برای امنیت و تجارت همراه خواهد بود. اگر کشوری با نقض این قوانین با هیچ تبعاتی روبرو نشود این امر به ایجاد بی ثباتی در همه جا منجر خواهد شد.