سید مصطفی میرسلیم در گفتگو با مهر درباره عملکرد دولت روحانی به ویژه در زمینه اقتصادی، اظهار داشت: ما تمام تخلفات و اشکالاتی را که در کار دولت سابق وجود داشت، برای ملت روشن خواهیم کرد.

با تاکید بر اینکه ما پرونده‌ای از ترک فعل‌های دولت روحانی تشکیل خواهیم داد، تصریح کرد: نمی‌توان به راحتی از تخلفاتی که در دولت سابق انجام شد، گذشت و اقدامات خلاف قانون آنان را نادیده گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره الزماتی که باید در تعیین اعضای کابینه دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد، گفت: دولت باید هماهنگ باشد و تشکیل تیم اقتصادی منسجم می‌تواند بسیاری از مشکلات را از بین ببرد.

میرسلیم تاکید کرد: البته شخص رئیس جمهور به خوبی درباره این موضوع حساسیت دارد و تا جایی که بنده اطلاع دارم، در تعیین اعضای کابینه هم به خوبی دقت شده است تا هماهنگی بین اعضای دولت برقرار باشد.