به گزارش مهر، محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در توئیتی نوشت: پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم‌های منتشره، به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند.

وی همچنین در ادامه این توئیت نوشت: پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد، ‏در سال گذشته، برخورد با تخلفاتی که منتهی به خاتمه خدمت پرسنل خاطی سازمان شد، رشد ۳۰ درصدی داشته است.

پرسنل بی‌تفاوت اوین تعلیق شدند/ تشکیل پرونده در دادسرای نظامی