به گزارش مهر، مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امدادونجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، ۵۳۶ هزار و ۸۱ نفر پایش شدند.

وی افزود: تاکنون نیز ۷۶ هزار و ۹۲۷ تست فوری از مسافران گرفته شده است.