به گزارش ایسنا، مرحله اول از بیست وششمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش زنان از جمعه، ۲۴ تیر ماه آغاز و نفرات برتر در چندین ماده مشخص شدند.  

این رقابت‌ها شنبه، ۲۵ تیر ماه با رقابت ورزشکاران در چندین ماده دیگر دنبال خواهد شد.  

در روز نخست این مسابقات فرزانه فصیحی با ثبت زمان ۱۱.۶۷ ثانیه رکورد باشگاهی ماده ۱۰۰ متر را که با ۱۱.۶۸ ثانیه در اختیار خودش بود، شکست.  

مانا حسینی نیز در پرتاب نیزه با ثبت رکورد ۳۹.۷۰ متر رکورد ملی رده سنی جوانان این ماده را که پیش از این با ۳۹.۶۵ متر در اختیار نسترن امیری‌مهر بود، ارتقا داد.  

تیم چادر ملو اردکان هم با زمان ۴۶.۵۶ ثانیه رکورد ملی و باشگاهی ۴ در ۱۰۰ متر امدادی ایران را که پیش از این با ۴۶.۹۱ در اختیار دانشگاه آزاد بود، شکست. 

نتایج روز نخست این رقابت‌ها به شرح زیر است: 

۱۰۰ متر 

فرزانه فصیحی از چادر ملو، ۱۱.۶۷ ثانیه 

حمیده اسماعیل‌نژاد از پلیمر، ۱۲.۰۳ ثانیه

ساناز امیری‌پور از چادرملو، ۱۲.۲۵ ثانیه

۴۰۰ متر 

کژان رستمی از چادر ملو، ۵۵.۷۸ ثانیه

نازنین فاطمه عیدیان از گل‌گهر، ۵۶.۴۴ ثانیه

شهلا محمودی از چادر ملو، ۵۶.۵۹ ثانیه

۱۰۰ متر مانع 

فائزه اشورپور از چادرملو، ۱۴.۴۴ ثانیه

پردیس عبدالمحمدی از دانشگاه آزاد، ۱۴.۴۸ ثانیه

فائزه طباطبایی ازدانشگاه آزاد، ۱۵.۱۴ ثانیه

۱۵۰۰ متر 

پریچهر شاهی از چادر ملو اردکان، ۴:۳۷.۷۳ دقیقه

حدیثه رئوف از پلیمرخلیج فارس، ۴:۴۴.۹۷ دقیقه 

مریم محمودی از چادر ملو اردکان، ۴:۵۰.۴۰ دقیقه

۵۰۰۰ متر 

پریسا عرب از چادرملو، ۱۷:۵۵.۹۲ دقیقه

زهرا افشاریان از چادرملو، ۱۹:۱۷.۸۷ دقیقه 

بهاره جهان‌تیغ از دانشگاه آزاد، ۱۹:۵۲.۱۷ دقیقه

۱۰۰۰۰ متر پیاده‌روی

زینب احدی از پلیمر، ۵۳:۴۵.۰۳ دقیقه 

فاطمه شعبان‌لو از دانشگاه‌آزاد، ۵۵:۳۶.۰۰ دقیقه 

فاطمه قلعه‌نویی از دانشگاه آزاد، ۵۷:۲۵.۰۴ دقیقه

پرش طول

ریحانه مبینی از پلیمر، ۶.۰۷ متر 

کیمیا پورخلخالی از دانشگاه آزاد، ۵.۷۴ متر 

حدیثه احمدی از پلیمر، ۵.۷۴ متر

پرش با نیزه 

مهسا میرزاطبیبی از گل‌گهر، ۴:۰۰ متر 

سمیرا کردعلی از چادر ملو، ۳.۳۰ متر 

نیلوفر فشخورانی از دانشگاه آزاد، ۳.۲۰ متر

پرتاب وزنه

الهام هاشمی از دانشگاه آزاد، ۱۴.۰۵ متر

ملینا رضایی‌ماک از دانشگاه آزاد، ۱۲.۹۸ متر 

زهرا امیدوار از پلیمر، ۱۲.۳۲ متر

پرتاب نیزه 

سحر ضیایی از چادر ملو، ۴۲.۱۰ متر

مانا حسینی از گل‌گهر، ۳۹.۷۰ متر

زهرا صیادی از دانشگاه آزاد، ۳۹.۳۹ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی

چادر ملو اردکان، ۴۶.۵۶ ثانیه 

دانشگاه آزاد، ۴۷.۳۹ ثانیه

پلیمرخلیج فارس، ۴۹.۵۱ ثانیه

انتهای پیام 

منبع : ایسنا