به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، « منصور احمد خان» سفیر پاکستان در افغانستان گفت که به محض اینکه دولت موقت طالبان قدرت خود را تثبیت کند، اسلام آباد می خواهد به کابل در تلاش برای افزایش امنیت، کمک کند.

احمد خان در مصاحبه ای گفت: ما قطعا می خواهیم برای آموزش نیروهای امنیتی و افزایش ظرفیت نیروها با افغانستان و دولت افغانستان همکاری کنیم.

وی افزود که همسایگان دارای مرز ۲۶۰۰ کیلومتری با افغانستان هستند. حرکت گروه های مسلح در مناطق مرزی، چالش های امنیتی و تروریستی ایجاد کرده است که نیاز به همکاری پاکستان و افغانستان دارد.

وی ادامه داد: ما با دولت قبلی در ارتباط بوده ایم و می خواهیم تعامل خود را با دولت آینده در افغانستان در زمینه های امنیتی و ضد تروریسم تقویت کنیم.

منصور احمد خان همچنین افزود که هرگونه کمک به افغانستان متناسب با نیازها و خواسته های دولت آینده آن خواهد بود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر دولت افغانستان مشغول تحکیم ساختار نهادی خود است و پس از پایان این مرحله ما قطعاً می خواهیم با آنها وارد تعامل شویم چرا که این امر برای صلح و ثبات در هر دو کشور مهم است.

پاکستان دولت موقت تشکیل شده توسط طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است.