خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: در این شماره از پادکست دکه روزنامه به بررسی گزارش‌هایی درباره نزاع یمن و امارات، واکسیناسیون کودکان و فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخته‌ایم.

منبع : مهر