به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، سازمان ملل متحد اعلام کرد که برخی از برنامه‌های بسیار حیاتی در افغانستان به‌طور موقت متوقف شده‌اند و هشدار داد که بسیاری از فعالیت‌های دیگر نیز به دلیل ممنوعیت دولت تحت رهبری طالبان بر زنان امدادگر، باید متوقف شوند.
رؤسای آژانس‌های سازمان ملل و چندین گروه امدادی در بیانیه‌ای مشترک گفتند که مشارکت زنان در ارسال کمک قابل مذاکره نیست و باید ادامه یابد و از مقامات طالبان خواستند که تصمیمات اخیر خود را لغو کنند.
در این بیانیه آمده است: ممنوع کردن زنان از کار بشردوستانه عواقب تهدید کننده زندگی برای همه افغان ها دارد. در حال حاضر، برخی از برنامه های حساس زمانی به دلیل کمبود کارمندان زن مجبور به توقف موقت شده اند.
ممنوعیت امدادرسانی زن توسط دولت تحت رهبری طالبان روز شنبه اعلام شد. این موضوع به دنبال ممنوعیتی است که هفته گذشته برای حضور زنان در دانشگاه ها اعمال شد.