به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک هیات از قبائل جبل مراد در استان مارب با عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، رهبر انصارالله یمن در این دیدار قبایل جبل مراد را به تقویت امنیت و ثبات و صلح عمومی و همکاری برای حل مشکلات داخلی دعوت کرد.

عبدالملک الحوثی همچنین دولت و مقامات محلی را به انجام وظایف خود در قبال این منطقه از لحاظ خدماتی و انسانی فرا خواند.

وی تاکید کرد: از قبایل و آزادیخواهان جبل مراد قدردانی و از هوشیاری و مخالفت آنها با ادامه قرار گرفتن در صف متجاوزان تمجید می کنیم. منفعت عمومی و شرافت و کرامت در برادری، همکاری و تفاهم و مقابله با سلطه و قیمومیت خارجی علیه کشورمان نهفته است.

رهبر انصارالله افزود: تصمیم قبائل جبل مراد برای ایستادن در کنار میهن از هر لحاظ یک تصمیم ملی و شجاعانه و تصمیمی آزادیخواهانه و شرافتمندانه است. هر کس به بودن در صف متجاوزان ادامه دهد به کشورش و قبایلش در حال حاضر و آینده اهانت کرده است.

در دیدار قبائل جبل مراد با عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر دولت نجات ملی و شماری از اعضای دولت نیز حضور داشتند.

منبع : مهر