به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر معاون هماهنگی توزیع توانیر دیروز ۱۴ خرداد در نشست سراسری با شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور، بر ضرورت بکارگیری همه ظرفیت‌های مدیریت بار از روز نخست آغاز فصل پیک تاکید کرد.

حمیدرضا پیرپیران در این نشست که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شده بود، با اشاره به این که هرگونه خلل در اجرای درست برنامه‌های مدیریت بار در یک استان، باعث ایجاد فشار به سایر استان‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ظرفیت و تأسیسات قابل قبولی در کشور وجود دارد که می‌توان با استفاده از راهکارهای خلاقانه و ارتباط مؤثر تمامی شرکت‌های توزیع برق کشور با یکدیگر از این تأسیسات، حداکثر استفاده را برد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: برنامه‌های مدیریت بار با دقت تدوین شده و اجرای صحیح و منظم آن می‌تواند عبور از فصل اوج مصرف برق را تسهیل کند.

منبع : مهر