به گزارش مهر به نقل از العهد، اسامه الجواهری کارشناس امور امنیتی عراقی درباره تحرکات عناصر تروریستی و بهره برداری آنها از فضا و شرایط انتخاباتی برای دست زدن به اقدامات تروریستی در داخل شهرهای این کشور هشدار داد.

وی افزود: تکرار مشکلات امنیتی و ادامه حملات، سبب سلب اعتماد شهروندان به دولت و دستگاههای امنیتی عراق خواهد شد.

الجواهری گفت: این عدم اعتماد بر رویکرد افکار عمومی تاثیرگذار است و در روند انتخابات موثر است.

از سوی دیگر صباح الطائی تحلیلگر سیاسی عراقی از قصد واشنگتن برای روی کار آوردن مهره های خود در عراق پرده برداشت.

وی افزود: طرف آمریکایی روی برخی مهره های سرسپرده به واشنگتن حساب باز کرده است و قصد دارد که برخی از آنها را در راس قدرت عراق به منظور تحقق منافع آمریکا قرار دهد.

این تحلیلگر عراقی گفت: آمریکا به دنبال از عرصه خارج کردن برخی احزابی است که مخالف آمریکا در عراق هستند.

الطائی بحث خروج نیروهای آمریکایی از عراق را صرفا اقدامی نمایشی دانست که هدفش ساکت کردن عراقیهاست.