به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، دادگاه حکمیت ورزش (CAS)مروز جمعه چهارم شهریورماه با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو کشورمان، زمان اعلام رای نهایی دادگاه حکمیت ورزش را بار دیگر به مدت یک ماه تمدید کرد.
از دوم آذرماه سال ۱۴۰۰ دادگاه حکمیت ورزش برگزار شده اما از تاریخ ذکر شده تا به امروز اعلام رای نهایی دادگاه حکمیت برای هشتمین بار به تعویق افتاده است.
ضمن اینکه امیر ساعد وکیل، وکیل پرونده جودو ایران با ارسال ایمیلی به دادگاه حکمیت ورزش، اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرده تا هرچه زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود.