به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ابتدای این نشست رئیس کیته ملی المپیک با تشکر از کلیه مسئولین و دست اندرکاران کاروان اعزامی به بازیهای المپیک توکیو اعم از وزارت ورزش، کادر سرپرستی، مدیران کمیته ،روسای فدراسیون های المپیکی، کادر فنی، قهرمانان و اصحاب رسانه ابراز داشت که در این دوره تمام ظرفیت کمیته ملی المپیک اعم از تامین منابع مالی، ارزی، تجهیزاتی، امکانات اقامتی و تمرینی، تخصصی و مشاوره ای در اختیار مجموعه فدراسیون های المپیکی قرار گرفت تا دستاورد قابل قبولی با توجه به زحمات این عزیزان با همگرایی و همنوایی خانواده ورزش حاصل شود.

همچنین دکتر صالحی امیری از پیام تشکر روحیه بخش مقام معظم رهبری برای افتخار آفرینان المپیک،رئیس جمهور منتخب ومسئولین قوا و همراهی مردم عزیز تشکر و قدردانی نمود.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون بررسی عملکرد کاروان و ارزشیابی اولیه مقرر گردید تا در نشستی فوق العاده از سوی هیات اجرایی، ارزیابی قطعی نتایج کاروان اعزامی با حضور سرپرست کاروان مورد بررسی قرار گیرد.

در خاتمه پس از استماع و اظهار نظر اعضای هیات اجرایی برخی از درخواست های واصله از سوی فدراسیون های ورزشی مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی مورد اتخاذ قرار گرفت.