به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از متفاضیان حضور در هیأت رئیسه (رئیس و دو نایب رئیس) و هیأت اجرایی (۷ نفر) کمیته ملی المپیک از روز چهارشنبه ۵ مرداد آغاز و تا ۲۰ مرداد ادامه خواهد داشت. انتخابات کمیته ملی المپیک روز ۶ شهریور برگزار خواهد شد.

هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو به عنوان اولین نامزد ثبت نام خود را انجام داد. وی در فرم ثبت نام، داوطلبی خود را برای پست ریاست کمیته ملی المپیک و همچنین عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام نمود.

هادی ساعی پس از ثبت نام در این مورد گفت: به رسم ادب و احترام قبل از هر چیزی از آقای دکتر صالحی امیری برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک اجازه گرفتم و امیدوارم شاهد انتخابات خوبی باشیم.

منبع : مهر