به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دور مقدماتی مسابقات جهانی تیراندازی با کمان در لهستان در رده نوجوانان و جوانان درحال برگزاری است.

در ریکرو جوانان و در مرحله مقدماتی رضا شبانی با امتیاز ۶۶۰ در رده نهم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور نخست باید در دور دوم مسابقات حذفی با نماینده سوئد بازی کند.

در ریکرو جوانان و در مرحله مقدماتی سوگند رحمانی با امتیاز ۶۰۹ در رده سی و نهم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور نخست باید در دور دوم مسابقات حذفی با نماینده ایتالیا بازی کند.

در کامپوند نوجوانان و در مرحله مقدماتی ابوالفضل سلطانی نژاد با امتیاز ۶۸۹ در رده هفدهم ایستاد. وی در دور نخست مسابقات حذفی با نماینده لهستان بازی خواهد کرد.

در کامپوند نوجوانان و در مرحله مقدماتی امیررضا عزیزی با امتیاز ۶۸۸ در رده نوزدهم قرار گرفت. وی در دور نخست مسابقات حذفی با نماینده لهستان بازی خواهد کرد.

ساغر قاسمی در کامپوند نوجوانان و در مرحله مقدمانی با امتیاز ۶۷۳ در رده دهم ایستاد. وی پس از استراحت در دور نخست باید در دور دوم مسابقات حذفی با نماینده روسیه بازی کند.

در میکس ریکرو جوانان تیم ایران با ترکیب رضا شبانی و سوگند رحمانی با امتیاز ۱۲۶۹ در رده پانزدهم قرار گرفت و باید در دور نخست مسابقات مرحله حذفی با ازبکستان بازی کند.

در میکس کامپوند نوجوانان تیم ایران با ترکیب ساغر قاسمی و ابوالفضل سلطانی نژاد با امتیاز ۱۳۶۲ در رده ششم قرار گرفت و پس از استراحت در دور نخست باید در دور دوم مسابقات مرحله حذفی با رومانی بازی کند.