به گزارش مهر، ناوهای روسی آخرین گروه از شناورهای شرکت کننده در مسابقات جام دریا صبح امروز پنجشنبه با استقبال ناوگان شمال وارد آبهای ایران دربندر انزلی شدند.

ناوهای «مخاچ قلعه» و «آستراخان» و ۷۳۸ SB یدک کش تشریفات متعلق به ناوگان دریای خزر روسیه برای شرکت در مسابقات نظامی «جام دریا» به آبهای ایران وارد شدند.

ناوهای «مانگیستاو» و «ساری آرکا» از کشور قزاقزستان، ناوهای G-۱۲۲ و G-۱۲۴ از جمهوری آذربایجان و ناوهای موشک انداز جوشن و پیکان از جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات جام دریا در چارچوب مسابقات نظامی بین المللی آرمیا-۲۰۲۱، شرکت می‌کنند.

ششمین دوره از مسابقات بین المللی نظامی جام دریا با محوریت روسیه و کشورهای حاشیه خزر (ایران، قزاقستان و جمهوری آذربایجان) برگزار می شود.

بندرانزلی از دوم شهریور به مدت ۲۵ روز میزبان مسابقات شناوری این دوره از مسابقات جام دریاست.