به گزارش مهر، مرکز مطالعات آفریقا (دانشگاه تربیت مدرس) با همکاری هسته مطالعات جهان اسلام دانشگاه امام صادق (ع) یک میز گرد تخصصی را با محوریت «بررسی ابعاد تحولات اخیر تونس» برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، میز گرد مذکور با حضور دکتر سید عبدالامیر نبوی (مدیر گروه مطالعات سیاسی مرکز مطالعات آفریقا) و دکتر عباس برومند اعلم (مدیر گروه مطالعات فرهنگی مرکز مطالعات آفریقا) برگزار می‌گردد.

این میز گرد در روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد. آدرس ورود به جلسه به شرح ذیل است:

https://lablive.modares.ac.ir/b/maj-kbu-v6u