به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو که برای پست ریاست کمیته ملی المپیک و هیئت اجرایی نام نویسی کرده بود، امروز به صورت رسمی از نامزدی پست ریاست این کمیته به سود داوطلبی دیگر کنار رفت و تنها در پست هیئت اجرایی در انتخابات شرکت خواهد کرد.
نام نویسی از نامزدهای ریاست، نواب رئیس و هیئت اجرایی انتخابات کمیته ملی المپیک از ۵ تا ۲۰ مرداد انجام شد.
از سه پست تعیین شده بیشترین درخواست برای حضور در هیئت اجرایی است و برای پست ریاست هم ۸ داوطلب علاقمندی خود را اعلام کردند.
انتخابات کمیته ملی المپیک قرار است، ۶ شهریور برگزار شود.