به گزارش مهر، با اتمام بازی های پارالمپیک و بر اساس نتایج به دست آمده در این بازی ها، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان قصد دارد تغییراتی در کادر فنی تیم های ملی برخی رشته ها ایجاد کند. دامنه این تغییرات در برخی رشته ها تا انجمن مربوطه و مسئول آن هم ادامه خواهد داشت.

این تغییرات بر مبنای مصوبه هیات رئیسه فدراسیون ورزش های جانبازان ومعلولان در رابطه با ممنوعیت فعالیت همزمان یک فرد به عنوان سرمربی تیم ملی و مسئول انجمن انجام خواهد شد. این مصوبه که تاییدیه کمیته ملی پارالمپیک را هم دارد از این پس یکی از ملاک ها برای جابه جابه جایی ها و انتصاب ها خواهد بود.

بدین ترتیب بسکتبال با ویلچر و پارادوومیدانی از جمله رشته هایی خواهند بود که این مصوبه شامل حال‌شان می شود. در پارادوومیدانی بهمن رضایی فرعی علاوه بر مسئولیت انجمن این رشته، هدایت تیم ملی را هم بر عهده دارد. ملی پوشان پارادوومیدانی زیر نظر این مربی در بازی های پارالمپیک شرکت داشتند.

در بسکتبال با ویلچر هم عباس آقاکوچکی طی ماه های اخیر همزمان سرمربی تیم ملی و سرپرست انجمن بود اما به گفته شروین اسبقیان رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان در راستای تبعیت از این مصوبه هیات رئیسه به زودی سرپرست جدید انجمن بسکتبال با ویلچر معرفی خواهد شد.

وی در گفتگو با مهر گفت: ازاین پس این مصوبه ملاک تمام تصمیم گیری ها در انتصابات و جابه جایی افراد خواهد بود. در مورد پارادوومیدانی بررسی های هنوز ادامه دارد اما در مورد بسکتبال با ویلچر انتخاب مسئول جدید برای انجمن قطعی شده است.

کنار گذاشتن عباس آقاکوچکی از مسئولیت انجمن بسکتبال با ویلچر در حالی در دستور کار فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان قرار گرفته که وی دی ماه سال گذشته عهده دار این مسئولیت شد. آقاکوچکی از اسفندماه سال ۹۸ هم هدایت تیم ملی بسکتبال با ویلچر را بر عهده داشت و با این تیم در پارالمپیک توکیو شرکت کرد.