به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، در پیام افشین ملایی آمده است:

«بهنام محمدی شهید ۱۳ ساله دفاع مقدس در فرازی از وصیت نامه خود نوشته بود هر لحظه در انتظار شهادت هستم و گویا شهادت پیش از بلوغ مشی بختیاری‌ها است.

در روزگاری که همه چیز رو به رشد است، سن شهادت در ایذه روز به روز پائین تر می رود. ایذه کم بزرگ مردان به خود ندیده است. در ایذه مردان و زنان هر آنچه باید را در دهه نخست زندگی آموخته اند و پس از آن انتظار فرصتی برای شهادت اند.

شهید علی لندی برای نجات ۲ مادر به خانه شهید عزیزی رفته بود و حقا که این گزاره صادق است شهیدان را شهیدان می شناسند. شهید علی لندی امروز به جای آنکه به مدرسه برود و تلمذ کند، درس و مکتب را وانهاده و خود به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.

اگر جان امانت است چرا می ستانند؟ چه شوری در دل تو برپا بود که دست از جان شیرین شستی و جان به جان آفرین تسلیم کردی؟

حقا که شهادت ادای امانت است و علی لندی را بیش از این تاب امانت داری نبود. بار سنگین هستی را به یکباره وانهاد و جاودانه شد.

درگذشت شهادت گونه علی لندی تجلی تداوم راه مکتب سلیمانی است، حقا که حاج قاسم ها در راهند و بیش از همه برای شهادت لحظه شماری می کنند. درود بر تمامی جان های مشتاق شهادت، درود بر آنان که برای فداکاری و ادای امانت سر از پا نمی شناسند.»