به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی همتی صبح امروز در آئین نواختن زنگ بازگشایی مدارس در مدرسه شهید شیخ انصاری اهواز اظهار کرد: معلم‌ها نقش مهمی در تربیت نسل جدید دارند و آنها حلقه اتصال بین دانش آموزان و و مسیر پیشرفتی هستند که دانش آموزان طی می‌کنند.
وی افزود: اکنون که چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته است امیدواریم که معلم‌های نسل پر امیدی را برای ارتقای کشور پرورش دهند و ما به آنها این امید را بسته ایم.
معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: اگر به دنبال پیشرفت هستیم راهی جز تعلیم و تربیت وجود ندارد؛ اگر کوتاهی کنیم در این امر عقب خواهیم افتاد؛ هر گامی که بر می‌داریم باید هوشمندانه باشد و باید بدانیم که به کدام سمت حرکت کنیم.