به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی و سخنگوی انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران، اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران، سه شنبه دوازدهم مرداد ماه با حضور اعضای منتخب مجمع عمومی این انجمن تشکیل و با اکثریت آرا به ترتیب حسن شجاعی رئیس، علی نیک رفتار نایب رئیس، حسن هندی دبیر، محمد فوقانی خزانه‌دار، محمد مهدی دل خواسته سخنگو، حافظ احمدی و مهدی حیدری نیز به ترتیب علی البدل اول و دوم هیات مدیره، زهرا مصفا بازرس و امیر عابدی بازرس علی البدل انجمن انتخاب شدند.

مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران، سه شنبه پنجم مرداد ماه با مشارکت گسترده اعضای انجمن در محوطه باز خانه سینمای شماره دو و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.