.به گزارش خبرگار مهر، علی یعقوبیان تا سه ماه پیش هدایت تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه را بر عهده داشت. آخرین رویدادی که این تیم با هدایت این مربی در آن شرکت داشت، مسابقات «زون» آسیا و انتخابی المپیک بود که بدون کسب سهمیه برای ایران به پایان رسید.

مسابقات زون آسیا آخرین رویدادی انتخابی برای المپیک توکیو بود که اردیبهشت ماه در ازبکستان برگزار شد. در فاصله یک هفته پس از اتمام این رقابت ها، یعقوبیان در اعتراض به برخی نابرابری ها از هدایت تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه کناره گیری کرد.

بعد از سه ماه از استعفای یعقوبیان، فدراسیون شمشیربازی قصد دارد طی هفته آینده سرمربی جدید تیم ملی اسلحه اپه را معرفی کند تا بعد از وقفه چند ماهه، اردوهای آمادگی این تیم هم از سر گرفته شود.

بازی های آسیایی و برگزاری آن این رویداد در فاصله یک سال آینده مهمترین دلیل فدراسیون برای تعیین تکلیف کادر فنی تیم ملی اسلحه اپه و از سرگیری اردوهای این تیم است.

علی یعقوبیان در حالی از ادامه همکاری با فدراسیون شمشیربازی به عنوان سرمربی تیم ملی اسلحه اپه امتناع کرد که از سال ۲۰۱۸ هدایت این تیم را بر عهده داشت.