به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک امروز شنبه وارد روز پنجم شد.
در این روز سیدمحمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش برای حضور در این انتخابات نام نویسی کرد.
وی کاندیدای پست ریاست شده است. پیش از این اسبقیان هم برای تصدی پست ریاست کمیته ملی پارالمپیک نام نویسی کرده بود. 
بدین ترتیب تعداد کاندیداهای حضور در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک ۷ نفر شد. 
اسامی کاندیداها به این شرح است:
ریاست۱- سید محمد شروین اسبقیان، سیدمحمد پولادگر 
نایب رئیس۱- سید محمد شروین اسبقیان، ۲- رقیه اله کرمی
هیات اجرایی۱- علی کشفیا، ۲- سید قاسم قاسمی، ۳- رقیه اله کرمی، ۴- الهه شیعه
خزانه دار۱- نعیمه نعیمی
بازرس۱- علی کشفیا، ۲- سید قاسم قاسمی
مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد.