به گزارش مهر به نقل از رویترز، «بن والاس» وزیر خارجه انگلیس طی سخنانی با انتقاد از وضعیت ایجاد شده در افغانستان و سال‌ها ماجراجویی غرب در این کشور گفت که وضعیت فعلی افغانستان برای دشمنانی مانند روسیه، نشانگر ضعف اراده غرب است.

بر اساس این گزارش، والاس تاکید کرد که سرنوشت افغانستان پس از جنگ ۲۰ ساله به رهبری ایالات متحده به این معناست که در حال حاضر، اراده غرب از نظر دشمنان بزرگی مانند روسیه ضعیف تلقی می‌شود.

وزیر خارجه انگلیس که این سخنان را در گفتگو با بی بی سی مطرح می‌کرد، افزود: چیزی که من از آن ناراحت هستم این است که ما اکنون (در چنان) نظم جهانی (قرار) داریم که دشمنان ما، عزم و اراده غرب را (در این نظم) ضعیف می‌پندارند.

وی افزود: این موضوعی است که همه ما باید نگران آن باشیم: اگر این تصور ایجاد شود که غرب عزم خود را جزم نکرده و شکست خورده است؛ آنگاه دشمنان ما مانند روسیه این موضوع را دلگرم کننده تلقی خواهند کرد.