حمید گل آرایی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: گفت: از سال ۱۳۴۹ با همکاری مردم محلی نهضت مقابله با بیابان‌زایی در آران و بیدگل آغاز شد و ماحصل ۵۰ سال فعالیت کنترل فرسایش شدید خاک با کمک ۱۲۰ هزار هکتار جنگل است.

وی افزود: این جنگل‌ها بیشتر از نوع جنگل‌های دست کاشت تاغ، قره داغ، اشنیان و اسکنیل هستند که موجب شده کویر آران و بیدگل به دشتستانی با ویژگی‌های خاص طبیعی تبدیل شود.

فعالیت‌های نمایشی بیابان زدایی

رئیس واحد بیابان اداره منابع طبیعی آران و بیدگل با اشاره به اینکه ۶ درصد از جنگل‌های دست کاشت کشور و ۴۰ درصد از جنگل‌های استان بیابانی اصفهان در آران و بیدگل واقع شده است، گفت: این امر موجب شده که آران و بیدگل به عنوان ویترین فعالیت‌های بیابان زدایی در کشور مطرح باشد.

رئیس واحد بیابان اداره منابع طبیعی آران و بیدگل در ادامه به وجود ۱۰۹ هزار هکتار دیگر بیابان در آران و بیدگل اشاره کرد و گفت: این میزان سه برابر میانگین کشوری است و بر این اساس همچنان نیازمند مساعدت مسئولان برای مبارزه با بیابان‌زایی با کاشت جنگل هستیم.

وی ادامه داد: با وجود برنامه‌ریزی مجدد برای مقابله با کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در بخش‌های مختلف شهرستان اما اعتبارات ما برای فعالیت‌های گسترده در این زمینه بسیار ضعیف است و همین امر موجب فعال شدن بخش‌های از کانون‌های بحرانی در مناطق سفید شهر و حسین آباد شده است.

اجرای طرح مقابله با فرساش خاک در سفیدشهر

وی افزود: هم اکنون طرح مقابله با فرسایش خاک در ۲۰۰ هکتار از اراضی بیابانی شمال سفید شهر با بیش از دو میلیارد تومان در حال اجرا است.